Rutetabell Kristiansand - Oslo

COVID19: Strekningen Kristiansand – Oslo har reduserte avganger. Hvilke avganger som kjøres finner du ved på benytte rutesøket på forsiden!

Veiledende rutetabell for strekningen Kristiansand – Oslo gjeldende fra og med 18. mai 2020 kan lastes ned her (PDF).Mot Oslo
Daglig Daglig Daglig Kun Kun Daglig Kun
Gjelder fra 18.05.2020 unntatt unntatt fredag fredag søndag
NB! Ruteplanen er veiledende. Benytt rutesøket på  lørdag lørdag søndag søndag
konkurrenten.no for oppdaterte avganger og
søndag
Kristiansand Rutebilstasjon 07.00p 09.00p 11.00pa 13.00pa 15.00p 17.00pa 19.30p
Bjørndalsletta, Bussholdeplass E18 07.03p 09.03p 11.03p 13.03p 15.03p 17.03pa 19.33p
Timeneskrysset, bussholdeplass E18 07.05p 09.05p 11.05p 13.05p 15.05p 17.05pa 19.35p
Travparken, bussholdepl. Sidevei ved Scandic Sørlandet 07.08p 09.08p 11.08p 13.08p 15.08p 17.08pa 19.38p
Lillesand, Gaupemyr bussterminal 07.25p 09.25p 11.25p 13.25p 15.25p 17.25pa 19.55p
Grimstad, bussterminal Øygårdsdalen 07.40p 09.40p 11.40p 13.40p 15.40p 17.40pa 20.10pa
Arendal,Harebakken bussterminal / Falck 08.00pa 10.00pa 12.00pa 14.00pa 16.00pa 18.00pa 20.30pa
Grenstøl Terminal 08.15pa 10.15pa 12.15pa 14.15pa 16.15pa 18.15pa 20.45pa
Påstigning Risør NB! Se tilbringertjeneste
Vinterkjær bussterminal 08.30pa 10.30pa 12.30pa 14.30pa 16.30pa 18.30pa 21.00pa
Avstigning Risør NB! Se tilbringertjeneste
Brokelandsheia, bussholdeplass E18 08.38pa 10.38pa 12.38pa 14.38pa 16.38pa 18.38pa 21.08pa
Påstigning Kragerø rb.st. NB! Se tilbringertjeneste
Tangen bussterminal 08.53pa 10.53pa 12.53pa 14.53pa 16.53pa 18.53pa 21.23pa
Avstigning Kragerø rb.st. NB! Se tilbringertjeneste
Skjelsvik bussterminal 09.22pa 11.22pa 13.22pa 15.22pa 17.22pa 19.22pa 21.52pa
Telemarksporten, bussholdeplass 09.40pa 11.40pa 13.40pa 15.40pa 17.40pa 19.40pa 22.10pa
Ringdalskrysset, bussholdeplass / avkjørsel nr. 44 10.00a 12.00a 14.00a 16.00a 18.00a 20.00a 22.30a
Fokserød, bussholdeplass v/ Shell 10.10a 12.10a 14.10a 16.10a 18.10a 20.10a 22.40a
Tønsberg Sem E18 Aulerød / avkjørsel nr 37 10.23a 12.23a 14.23a 16.23a 18.23a 20.23a 22.53a
Kopstad-krysset, bussholdeplass v/ Cirkle K 10.33a 12.33a 14.33a 16.33a 18.33a 20.33a 23.03a
Bangeløkka (Drammen), under E18-broen 11.00a 13.00a 15.00a 17.00a 19.00a 21.00a 23.30a
Høvik, bussholdeplass v/ Høvik Kirke 11.25a 13.25a 15.25a 17.25a 19.25a 21.25a 23.55a
Lysaker, bussholdeplass E18 11.28a 13.28a 15.28a 17.28a 19.28a 21.28a 23.58a
Sjølyst, bussholdeplass E18 v/ Sjølyststranda 11.30a 13.30a 15.30a 17.30a 19.30a 21.30a 00.00a
Color Line Terminalen, Hjortneskaien
Oslo Bussterminal, Galleri Oslo 11.35a 13.35a 15.35a 17.35a 19.35a 21.35a 00.05a
Med forbehold om trykkfeil

Mot Sørlandet
Daglig Kun Daglig Daglig Daglig Kun
Gjelder fra 18.05.2020 fredag unntatt søndag
NB! Ruteplanen er veiledende. Benytt rutesøket på  søndag lørdag
konkurrenten.no for oppdaterte avganger
Oslo Bussterminal, Galleri Oslo 09.10p 11.10p 13.10p 15.10p 17.10p 19.30p
Color Line Terminalen, Hjortneskaien
Sjølyst, bussholdeplass E18 v/ påkjøringsrampe 09.18p 11.18p 13.18p 15.18p 17.18p 19.38p
Lysaker, bussholdeplass E18 09.20p 11.20p 13.20p 15.20p 17.20p 19.40p
Høvik, bussholdeplass v/ Esso Ramstadsletta 09.25p 11.25p 13.25p 15.25p 17.25p 19.45p
Bangeløkka (Drammen), under E18-broen 09.50p 11.50p 13.50p 15.50p 17.50p 20.10p
Kopstad-krysset, bussholdepl v/ Cirkle K (Anropstyrt – se info) 10.18p 12.18p 14.18p 16.18p 18.18p 20.38p
Tønsberg Sem E18 Aulerød / avkjørsel nr 37 10.28p 12.28p 14.28p 16.28p 18.28p 20.48p
Fokserød, bussholdeplass v/ Shell 10.40p 12.40p 14.40p 16.40p 18.40p 21.00p
Ringdalskrysset, bussholdeplass / avkjørsel nr. 44 10.47p 12.47p 14.47p 16.47p 18.47p 21.07p
Telemarksporten, bussholdeplass 11.18pa 13.18pa 15.18pa 17.18pa 19.18pa 21.38pa
Skjelsvik bussterminal 11.22pa 13.22pa 15.22pa 17.22pa 19.22pa 21.42pa
Påstigning Kragerø rb.st. NB! Se tilbringertjeneste/lokalrute
Tangen bussterminal 11.50pa 13.50pa 15.50pa 17.50pa 19.50pa 22.10pa
Avstigning Kragerø rb.st. NB! Se tilbringertjeneste/lokalrute
Brokelandsheia, bussholdeplass E18 12.05pa 14.05pa 16.05pa 18.05pa 20.05pa 22.25pa
Påstigning Risør NB! Se tilbringertjeneste
Vinterkjær bussterminal 12.13pa 14.13pa 16.13pa 18.13pa 20.13pa 22.33pa
Avstigning Risør NB! Se tilbringertjeneste
Grenstøl Terminal 12.25pa 14.25pa 16.25pa 18.25pa 20.25pa 22.45pa
Arendal, Harebakken bussterminal / Falck 12.35pa 14.35pa 16.35pa 18.35pa 20.35pa 22.55pa
Grimstad, bussterminal Øygårdsdalen 12.55a 14.55a 16.55a 18.55a 20.55a 23.15a
Lillesand, Gaupemyr bussterminal 13.10a 15.10a 17.10a 19.10a 21.10a 23.30a
Dyreparken, bussholdeplass E18 13.27a 15.27a 17.27a 19.27a 21.27a 23.47a
Timeneskrysset, bussholdeplass E18 13.30a 15.30a 17.30a 19.30a 21.30a 23.50a
Bjørndalsletta, Bussholdeplass E18 13.35a 15.35a 17.35a 19.35a 21.35a 23.55a
Kristiansand Rutebilstasjon 13.40a 15.40a 17.40a 19.40a 21.40a 00.00a
Med forbehold om trykkfeil

Rutetabell Stavanger - Oslo

COVID19: Strekningen Kristiansand – Stavanger er midlertidig innstilt!

Vi planlegger å starte opp strekningen Stavanger – Kristiansand – Oslo fra og med 15. juni.