Plassgaranti

Som følge av restriksjoner pga COVID19 er vår ordinære plassgaranti midlertidig avviklet. Dette betyr at du KUN er garantert plass på bussen med forhåndkjøpt billett knyttet til spesifikk avgang.

  • Har du billett som er kjøpt til en avgang som har blitt innstilt, må du kontakte oss på telefon 37 93 15 15 for å få reservert plass på en annen avgang. Dette gjøres uten ekstra kostnad for deg.
  • Har du returbillett kjøpt på buss med åpen retur, må du kontakte oss på telefon 37 93 15 15 for å reservere plass på avgangen du vil reise med.
  • Har du klippekort, må du kontakte oss på telefon 37 93 15 15 for å reservere plass på avgangen du vil reise med.

Vi beklager ulempene dette medfører!