Barn som reiser alene på buss

Det må vurderes av foreldrene om et barn er «modent» nok til å reise alene. Barn må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. Det anbefales alltid at barnet før har reist sammen med voksne på samme strekningen. Bussturen Kristiansand – Oslo er tar ca 5 timer og det er lenge for et barn. Husk å sende med litt niste, så det ikke frister å stille seg i en kiosk-kø når bussen har en liten pause på Telemarksporten. Mange har blitt frakjørt der fordi folk tror at busssjåføren teller passasjerer før han drar.

Barn skal ved påstigning kunne fremvise navn, adresse og telefonnr til foresatte. Hvor er avstigning, hvilket tlf nr kan man eventuelt ringe – og hvem skal hente barnet.

Det er de foresattes ansvar når barn sendes alene med bussen.

Les også barneombudets veiledning for barn som skal reise alene  (pdf).