Annet

Dersom du vil være med Konkurrenten sydover fra Kopstad, må du trykke på en knapp på holdeplassen. Da tennes det et lys ute på E18 som gir signal om at det er kunder som skal med bussen. Husk ved forsinkelser må du trykke på knappen igjen!