PLASSGARANTIEN AVVIKLES!

På grunn av restriksjonene i forbindelse med coronasituasjonen ser vi oss dessverre nødt til å midlertidig avvikle den ordinære plassgarantien. Dette gjøres for å sikre nok plass mellom våre passasjerer.

Hva betyr dette?

Rent praktisk for deg som kunde betyr dette at du KUN er garantert plass på våre busser med forhåndskjøpt billett. Det vil si at du må ha kjøpt billett til den spesifikke avgangen du ønsker å reise med for å være sikker på å få være med.

Jeg har kjøpt tur/returbillett av sjåføren sist jeg reiste. Hva gjør jeg nå?

Har du returbillett med åpen retur eller klippekort er disse fortsatt gyldige, men du må ringe kontoret på telefon 37 93 15 15 for å få reservert plass på avgangen du skal reise med.

Jeg har billett til en avgang som er innstilt. Er billetten fortsatt gyldig?

Ja, men du må kontaktet oss på telefon 37 93 15 15 for å få reservert plass på avgangen du ønsker å reise med. Hvis du bare møter opp risikerer du at det ikke er plass, og dermed ikke får være med.

Eventuelle spørsmål rettes til kontoret på telefon 37 93 15 15.