Endring av holdeplass ved Tvedestrand (FIANSVINGEN FALLER BORT)

Fra og med 16. september faller Fiansvingen bort som holdeplass og erstattes av Grenstøl terminal (Tvedestrand).

NW192 konkurrenten.no vil fra og med 16. september IKKE betjene Fiansvingen. Grenstøl terminal ligger ved Grenstølkrysset (avkjøring 67 til Tvedestrand).

Avgangstider fra Grenstøl terminal blir de samme som avgangstidene fra Fiansvingen.

Billetter kjøpt til/fra Fiansvingen vil selvfølgelig være gyldige for reiser til/fra Grenstøl terminal.